Dirigent

Hanna Sandman har lett körer sedan hon var 16 år. Efter sin organistexamen vid Kungliga Musikhögskolan 2002 har hon arbetat som musiker i Oscars församling där hon leder fem körer. Som dirigent för Oscars oratoriekör står de stora klassiska verken för kör och orkester i centrum. Men med en förkärlek även för andra genrer (som t.ex. jazz och pop) och kördramaturgi har hon bidragit till att bredda körens musikaliska repertoar. Hanna leder även barnkörerna Kvinterna och Oktaverna och genom sitt specialkunnande inom barnkörpedagogik har hon bl.a. undervisat i ämnet på Ersta Sköndal högskola.

hanna.sandman@svenskakyrkan.se

Hanna_Sandman