Historik

Ombildningen av körerna inom Oscars församling 2007 medförde att många medlemmar från de tidigare körerna Olaus Petri kammarkör, Oscars kammarkör och damkören Laudamus fördelades mellan de nya körerna. Hanna Sandman har sedan 2007 varit huvuddirigent för Oscars oratoriekör, men har under perioder ersatts av Fredrik Malmberg (professor i kördirigering vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och ledare för bl.a. Vokalharmonin).